Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SPRAWOZDANIE Z VI KONFERNCJI NAUKOWEJ - 24.IX.2016R

Utworzono dnia 03.12.2016
Czcionka:

Sprawozdanie z VI konferencji naukowej

 „CHOROBA ALZHEIMERA – PROBLEMEM MEDYCZNYM I SPOŁECZNYM. UCZMY SIĘ BYĆ BLIŻEJ CHOREGO”

KOMITET ORGANIZACYJNY

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

KOMITET NAUKOWY

Prof. nadzw.  dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie;

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Dr n. med. Elżbieta Jasińska

Resmedica Poradnia Neurologiczna w Kielcach

Dr n. med. Bogumiła Kowalczyk – Sroka

Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa woj. Świętokrzyskiego

 Dr n. hum. Agnieszka Smrokowska – Reichmann

Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej

Zakład klinicznych Form terapii Zajęciowej AWF w Krakowie

PATRONAT HONOROWY

Krzysztof Marek Słoń Senator RP

Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Michał Godowski Starosta Kielecki

Wojciech Lubawski Prezydenta Miasta Kielce

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

dr n med. Alicja Klich-Rączka Adiunkt w Katedrze Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr n. med. Dorota Kozieł - Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

PATRONAT MEDIALNY

TVP 3 Kielce; Echo Dnia; Wrota Świętokrzyskie; Wici-Info;  Tematy.eu

            Po raz kolejny mięliśmy przyjemność zorganizować na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu   UJK w Kielcach VI konferencje naukową dotyczącą choroby Alzheimera pt. „Choroba Alzheimera – problemem medycznym i społecznym. Uczmy się być bliżej chorego”, która odbyła się 24 września 2016 roku.

Konferencja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pod tytułem:  „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego”. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Kielce w 2016 roku.

         Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Kielcach – mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk a następnie powitał zaproszonych gości w osobach:

Marianny Noworyckiej - Gniatowskiej – przewodniczącej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce; Bogumiły Kowalczyk -  przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kielcach; Ewy Wojcieszek – vice przewodniczącej  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych; konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa dr n. med. Bogumiłę Kowalczyk– Srokę; Michała Hajtko – dyrektora Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Chorób Otępiennych UM we Wrocławiu; Urszulę Radziszewską – prezes Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach; Marie Tomczyk – prezes Stowarzyszenia Chorych na Parkinsona w Kielcach; Marie Leszczyńską – prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach oraz pracowników DPS „Dom Kombatanta” w Szczecinie, prelegentów i wszystkich uczestników konferencji.

            W dalszej części konferencji głos zabrali obecni goście życząc dalszych sukcesów w działalności stowarzyszenia, popierając ideę szerzenia wiedzy nt. choroby Alzheimera oraz owocnego udziału w wykładach.

            Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, poruszono na niej wiele aspektów związanych nie tylko z chorobą Alzheimera ale też z szeroko pojętym procesem starzenia się. Tematykę konferencji podzielono na sesje. W pierwszej kolejności omówiono najczęstsze problemy wieku starczego (dr n. med. Elżbieta Jasińska, dr n. med. Kamila Barchan-Kucia,  dr Agnieszka Stern, dr Michał Jarosiński).

Sesja 2 poświęcona była problematyce zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu choroby Alzheimera (dr Anna Karcz, dr n. med. Rafał Łoś, dr n. med. Paweł Półrola); zwrócono też uwagę na problemy pielęgnacyjne występujące w ostatnim stadium choroby Alzheimera tj. omówiono aspekt opieki paliatywnej – dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk. Na zakończenie tej sesji zostały omówione problemy prawne związane z choroba Alzheimera, które przedstawił – radca prawny Marcel Szmit.

 W 3 części omówiono najczęstsze problemy związane z zakażeniem układu moczowego u ludzi starszych, pielęgnację skóry w aspekcie zapobiegania stopy cukrzycowej i odleżyn oraz wpływ aktywności fizycznej (dr n. med. Bogumiła Kowalczyk- Sroka, mgr Agnieszka Skiba, dr n. o kf. Elżbieta Cieśla). W tej sesji ciekawe wystąpienie miał p. Bartosz Burzyński nt. Innowacji w telemedycynie. Zdalna opieka szansą dla chorych.

Ostatnia sesja poświęcona była problematyce trudnych sytuacji w chorobie Alzheimera, czyli jak reagować?, temat omówiony przez p. psycholog mgr Marcelinę Kupis. Następnie p. mgr Kornel Arciszewski przedstawił znaczenie arteterapii w życiu osób starszych, oraz p. dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann zaprezentowała – modelowy Ośrodek dla Chorych z otępieniem – jak powinien wyglądać. Sesje zakończył wykład p. mgr Dariusza Mosiołka nt. „Gdzie i kiedy szukać pomocy”.

            Za udział w konferencji uczestnicy otrzymali 4 pkt. edukacyjne.

            Na zakończenie konferencji prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość, oraz członkom stowarzyszenia za nieocenioną pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia.

            Podziękowania złożono poszczególnym mediom regionalnym za objecie patronatem medialnym tak ważnego wydarzenia popularyzującego szerzenie wiedzy nt. choroby Alzheimera. Osobno podziękowano przedstawicielom firm, które prezentowały się w czasie konferencji.

            VI konferencja zgromadziła 165 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedze nt choroby Alzheimera. Wydarzenie to może przyczyni się do spojrzenia w inny sposób na chorych, których choroba okradła z własnego „Ja”, pozostawiając ich bezradnych.           

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji, których nie sposób tu wymienić.

            Szczególne podziękowania składamy Panu prof. dr hab. n med. Stanisławowi Głuszkowi za gościnne przyjęcie nas na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

Z poważaniem

Mariusz Pająk

Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

Elżbieta Jasińska

Kierownik Poradni Neurologicznej Resmedica w Kielcach

 

 

 

 

 

GALERIE:

PATRONATY

PATRONATY

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPROSZENIE

Utworzono dnia 03.12.2016, 12:38

C.D. ZAPROSZENIA

Utworzono dnia 03.12.2016, 12:39

PROGRAM

Utworzono dnia 03.12.2016, 12:44

CERTYFIKAT

Utworzono dnia 03.12.2016, 12:43

SPRAWOZDANIE

Utworzono dnia 03.12.2016, 12:51

CELE KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

Utworzono dnia 03.12.2016, 13:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 33

W tym miesiącu: 59

W poprzednim miesiącu: 309

Wszystkich: 10310