Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SPRAWOZDANIE -V KONFERNCJA NAUKOWA-19-09-2015R.

Utworzono dnia 16.10.2015
Czcionka:

Sprawozdanie z V konferencji naukowej

 „CHOROBA ALZHEIMERA – OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA. JAK ŻYĆ PO ROZPOZNANIU? JAK POMÓC CHOREMU I JEGO BLISKIM?”

z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera

zorganizowanej w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pod tytułem: Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

KOMITET NAUKOWY

Prof. nadzw.  dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr n. med. Elżbieta Jasińska

Resmedica Poradnia Neurologiczna w Kielcach

Klinika Neurologii Świętokrzyskie Centrum Neurologii w Kielcach

Dr n. med. Karol Jastrzębski

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Dr n. med. Dorota Kozieł

Wydział Nauk o Zdrowiu UJK, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego;

Dr n. med. Alicja Klich – Rączka

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

PATRONAT HONOROWY

Krzysztof Marek Słoń Senator RP

Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Michał Godowski Starosta Kielecki

Wojciech Lubawski Prezydenta Miasta Kielce

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

dr n med. Alicja Klich-Rączka Adiunkt w Katedrze Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann Adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr n. med. Dorota Kozieł - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

PATRONAT MEDIALNY

TVP Kielce; Echo Dnia; Wrota Świętokrzyskie; Wici-Info;  Tematy.eu

 

            W nowocześnie wyposażonej Auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 19.09.2015r. odbyła się V konferencja naukowa poświęcona chorobie Alzheimera „Choroba Alzheimera – od rozpoznania do leczenia. Jak żyć po rozpoznaniu? Jak pomóc choremu i jego bliskim?”

            Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Kielcach – mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk a następnie powitał zaproszonych gości w osobach:

senatora RP Krzysztofa Marka Słonia; posłanki RP Renaty Janik; wice przewodniczącego Rady Miasta Kielce Dawida Kędziorę, z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomira Ciasia; prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej Pawła Baruchę, przewodniczącą Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas, konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa dr n. med. Bogumiłę Kowalczyk– Srokę oraz gospodarza Wydziału Nauk o Zdrowiu w osobie dr n. med. Doroty Kozieł, prelegentów i wszystkich uczestników konferencji.

            W dalszej części konferencji głos zabrali obecni goście życząc dalszych sukcesów w działalności stowarzyszenia, popierając ideę szerzenia wiedzy nt. choroby Alzheimera oraz owocnego udziału w wykładach.

            Tematyka konferencji objęła wiele problemów związanych nie tylko z chorobą Alzheimera ale także z szeroko pojętym procesem starzenia się. W programie wyodrębniono kilka bloków tematycznych. W pierwszej kolejności omówiono problemy związane z rozpoznawaniem i różnicowaniem otępień (dr n. med. Elżbieta Jasińska, dr n. med. Dorota Kozieł, dr med. Piotr Jasiński), zwrócono uwagę na zmieniającą sie rolę osoby starszej w społeczeństwie na przestrzeni wieków (dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk) jak również wpływ na zdolności poznawcze innych związanych z wiekiem chorób (dr n. med. Kamila Barchan-Kucia, dr n. med. Karol Jastrzębski, dr n. med. Grażyna Majcher-Witczak, dr med. Robert Jasak).

Sesja 2 poświęcona była zasadom leczenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na dominującą w farmakoterapii osób starszych polipragmazję (dr n. med. Alicja Klich-Rączka, dr med. Irena Florin-Dziopa, . dr med. Ewa Dominiczak).

W 3 części omówiono problemy związane z żywieniem i aktywnością fizyczną osób starszych a także metody rehabilitacji oraz możliwości zaopatrzenia ortopedycznego (prof. Dariusz Włodarek, dr med. Katarzyna Jarząb – Polut, dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, dr med. Katarzyna Gołuch, mgr reh. Kamil Salwa).

            Uczestnicy z uwagą wysłuchali wystąpień prelegentów, którzy szeroko przedstawili aspekty wynikające z procesu starzenia się społeczeństw a także specyfikę przebiegu choroby Alzheimera.

            Za udział w konferencji uczestnicy otrzymali 4 pkt. edukacyjne.

            Na zakończenie konferencji prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość, szczególne podziękowania skierował do członków stowarzyszenia i sympatyków w osobach: Elżbieta Jasińska, Anna Malinowska, Edyta Biała, Barbara Skowron, Mirosława Marenin, Michał Skubik, którzy do końca intensywnie pracowali, nad rożnymi kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi konferencji by na koniec móc cieszyć się sukcesem, jaki odnieśliśmy.

            Podziękowania złożono poszczególnym mediom za objecie patronatem medialnym tak istotnego przedsięwzięcia pozwalającego po raz kolejny szerzyć wiedzę nt. choroby Alzheimera.

            Wydarzenie zgromadziło blisko 180 osób i mamy nadzieję, że przyczyniło się do lepszego zrozumienia potrzeb nie tylko chorych i ich opiekunów ale wszystkich osób starszych a w przyszłości wpłynie na poprawę jakości naszego życia

            Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji, których nie sposób tu wymienić.

            Szczególne podziękowania składamy Panu prof.dr hab. n med. Stanisławowi Głuszkowi za gościnne przyjęcie Nas na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

Z poważaniem

Mariusz Pająk

Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

Elżbieta Jasińska

Kierownik Poradni Neurologicznej Resmedica w Kielcach

 

 

GALERIE:

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z V konferencji naukowej w dniu 19.09.2015r.

Utworzono dnia 16.10.2015, 20:17

Certyfikat

Utworzono dnia 16.10.2015, 20:16

Zaproszenie z programem

Utworzono dnia 16.10.2015, 20:14

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny